Bảng giá và nội dung các gói khám có thể được thay đổi theo thời gian và chưa cập nhật kịp thời trên hệ thống trang web. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Polycare qua số điện thoại 028 7107 7117 để có thông tin bảng giá cập nhật.

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH