Warning: include(header-functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/polycarehcmc.com.vn/httpdocs/wp-content/themes/imedica/header.php on line 1

Warning: include(header-functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/polycarehcmc.com.vn/httpdocs/wp-content/themes/imedica/header.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'header-functions.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.0/share/pear') in /var/www/vhosts/polycarehcmc.com.vn/httpdocs/wp-content/themes/imedica/header.php on line 1
Khoa Tai – Mũi – Mọng – Phòng Khám

Khoa Tai – Mũi – Mọng

KHOA TAI – MŨI – MỌNG

Bấm sinh thiết TMH
Chích tụ dịch vành tai 1 bên
Chích tụ dịch vành tai 2 bên
Đốt cuốn mũi 1bên
Đốt cuốn mũi 2 bên
Đốt họng hạt
Hút mũi và rửa mũi qua nội soi
Làm Pruet (Rửa xoang-làm kêkê)
Làm thuốc tai hai bên
Làm thuốc tai một bên
Làm thuốc tai hai bên qua nội soi
Lấy dị vật hạ hầu qua nội soi
Lấy dị vật khẩu hầu qua nội soi
Lấy dị vật mũi
Lấy dị vật mũi qua nội soi
Lấy dị vật tai 1 bên
Lấy dị vật tai 2 bên
Lấy dị vật tai một bên qua nội soi
Lấy dị vật tai hai bên qua nội soi
Rạch Abces tai
Tách dính cuốn mũi
Thông vòi nhĩ
Xông khí dung
Nội soi 1 bên tai
Nội soi 2 bên tai
Nội soi mũi + vòm hầu
Nội soi hạ hầu thanh quản
Nội soi TMH

 
START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH